Het aantal zieke werknemers op werk stijgt

8 juli 2013 | Door redactie

Het aantal werknemers dat ziek is en toch gaat werken, loopt steeds hoger op. Zo steeg het percentage zieke werknemers op de werkvloer van 56% in 2012 naar 66% nu. Veel zieke werknemers gaan gewoon aan het werk, omdat ze bang zijn dat niemand het werk van hen overneemt of dat ze hun baan verliezen als ze zich ziekmelden.

Het afgelopen jaar daalde het ziekteverzuim van 4,1% (2012) naar 3,8% (2013). Die daling is niet alleen te wijten aan minder zieken; steeds meer mensen gaan namelijk gewoon naar werk terwijl zij eigenlijk ziek zijn. Zo is 9% van de mensen bang dat ze hun baan verliezen als ze niet op werk verschijnen. In 2010 was dit nog 6%. Verder doet 25% liever snotterend zijn werk, dan dat ze zich ziekmelden en het werk zich opstapelt omdat collega’s het werk niet overnemen. In 2010 ging het om slechts 15% van de werknemers. Dit blijkt uit onderzoek van arbodienstverlener 365.

De OR speelt een belangrijke rol bij verzuim

De ondernemingsraad kan een grote rol spelen bij het verlagen van de verzuimcijfers en het terugdringen van zieke werknemers op de werkvloer. Versterk bijvoorbeeld de sociale steun, autonomie en ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemers in uw organisatie. Dat kunt u doen door zowel met de achterban als de bestuurder in gesprek te gaan. Geef collega's de mogelijkheid om ideeën te delen en praat met hen over oorzaken van ziekteverzuim op de werkvloer (bijvoorbeeld slecht bedienbare machines, oude bureaustoelen, te lage bureaus). Het optimisme en de motivatie die daar uit voortvloeien, houdt de werknemers gezond.

De OR heeft instemmingsrecht op arboregelingen

Vergeet niet dat uw OR instemmingsrecht heeft als de bestuurder een regeling wil opstellen, wijzigen of intrekken op het gebied van het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid. Uw OR kan natuurlijk ook eigen ideeën voorleggen aan de bestuurder om het ziekteverzuim te verminderen.