Hoe beoordeelt UWV een WIA-aanvraag?

10 april 2014 | Door redactie

Nadat UWV een WIA-aanvraag ontvangt, toetst de uitkeringsinstantie eerst of u samen met uw zieke werknemer voldoende heeft gedaan om hem te re-integreren. Daarbij let UWV op uw inspanningen vanaf de eerste ziektedag tot aan de WIA-aanvraag. Begin daarom niet te laat met het re-integreren van zieke werknemers.

Als uw werknemer twee jaar ziek is, heeft hij mogelijk recht op een WIA-uitkering. Een werknemer heeft dat recht als hij door zijn ziekte nog maar 65% of minder van zijn oude loon kan verdienen. Afhankelijk van zijn situatie krijgt hij dan een WGA-uitkering of IVA-uitkering. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Voordat de werknemer een WIA-uitkering krijgt, toets UWV of u en uw werknemer zich voldoende hebben ingespannen voor de re-integratie. 

Zorg voor een compleet re-integratieverslag

UWV beoordeelt uw inspanningen aan de hand van het re-integratieverslag. Dat verslag bestaat onder meer uit de probleemanalyse en het plan van aanpak. In het bericht ‘Wat neemt u op in het re-integratieverslag’ leest u uit welke documenten het re-integratieverslag nog meer bestaat. Is het re-integratieverslag niet compleet, dan behandelt UWV de WIA-aanvraag nog niet. De uitkeringsinstantie neemt dan contact op met u of uw werknemer om de aanvullende documenten te verkrijgen. Is het uw schuld dat er documenten ontbreken en wordt de WIA-aanvraag daardoor te laat beoordeeld, dan kan UWV beslissen dat u langer het loon moet doorbetalen.

UWV kan u een loonsanctie opleggen

Oordeelt UWV uiteindelijk dat u niet genoeg heeft gedaan om de werknemer te re-integreren, dan kunt u een loonsanctie krijgen. U betaalt dan maximaal een jaar langer het loon door van de zieke werknemer. Het blijkt dat UWV steeds strenger oordeelt en sneller een loonsanctie oplegt. Het instellen van bezwaar en beroep tegen een loonsanctie is mogelijk, maar levert in de praktijk niet vaak iets op.