Hoe de werkgever een loonsanctie kan verkorten

31 december 2019 | Door redactie

Bij onvoldoende inspanningen voor re-integratie kan UWV een loonsanctie opleggen. Dit betekent dat de werkgever de werknemer langer loon moet doorbetalen. Is dit aan de orde, dan is het zaak om deze periode zo kort mogelijk te houden. Als de werkgever alsnog aan de eisen voldoet, kan hij een verzoek indienen om de loonsanctie te verkorten.

Bij het opleggen van een loonsanctie geeft UWV aan wat de werkgever kan doen om de re-integratie te verbeteren. Volgt de werkgever deze eisen op, dan kan hij een verzoek indienen om de periode van de loonsanctie te verkorten. Daarin meldt de werkgever wat hij concreet heeft gedaan om de re-integratie vlot te trekken, door bijvoorbeeld de werknemer alsnog intern te laten re-integreren of re-integratie tweede spoor te starten.

Loonsanctie herstellen

3 weken na ontvangst van deze melding laat UWV in een beschikking weten of de tekortkoming is hersteld. De loonsanctie eindigt vervolgens 6 weken na ontvangst van deze beschikking. Overigens kan de werkgever een weigerachtige werknemer door middel van een loonstop dwingen om mee te werken aan zijn re-integratietraject. Bij een meningsverschil over de re-integratie is bij UWV een deskundigenoordeel aan te vragen. 

Loonsanctie bij nalatigheid

UWV legt een loonsanctie op als een werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen voor de re-integratie van een zieke werknemer. Bij ernstige nalatigheid kan de werkgever zelfs verplicht worden om maximaal 52 weken langer het loon van de zieke werknemer door te betalen. Een loonsanctie wordt vaak opgelegd omdat de werkgever niet doortastend handelt of te laat ingrijpt:

  • De werkgever wacht alleen de uitkomst van een medische behandeling af, zonder in de tussentijd uit te kijken naar alternatieven om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen.
  • De werkgever vraagt na een vage indicatie van de bedrijfsarts niet goed door op welke termijn een zieke werknemer wel weer aan het werk kan.
  • De werkgever treedt niet op als een zieke werknemer het re-integratietraject saboteert.