Hoe gaat het met beoordelingsachterstanden UWV?

15 maart 2017 | Door redactie

De achterstanden die UWV heeft bij het (her)beoordelen van arbeidsongeschikte werknemers zijn in de afgelopen maand amper kleiner geworden. Maar liefst 10.000 nieuwe aanvragen voor een uitkering op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) liggen nog op de plank. Dat kan uw organisatie behoorlijk wat geld kosten.

De beoordelingsachterstanden bij UWV zouden volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in 2016 al weggewerkt worden, maar die belofte heeft hij niet kunnen waarmaken. Hoewel de achterstand van de herbeoordelingen is teruggebracht naar 4.000, is de wachtlijst voor gewone herbeoordelingen langer geworden. Als (ex-)werknemers van uw organisatie ook op die wachtlijsten staan, kost dat uw organisatie in veel gevallen geld. Uit onderzoek van het ministerie van SZW blijkt namelijk dat 58% van deze arbeidsongeschikte werknemers weer aan de slag zou kunnen.

Meningen over oorzaken verschillen

Ook het aantal nieuwe WIA-beoordelingen dat nog op de plank ligt, is schrikbarend hoog. Maar liefst 10.000 nieuwe aanvragen moeten nog beoordeeld worden.
Over de oorzaken van de achterstanden verschillen de meningen: UWV stelt dat deze komen door aanloopproblemen bij het inzetten van nieuwe beoordelingsartsen, maar volgens vakbond van verzekeringsartsen Novag is er een capaciteitsprobleem. Volgens de bond zou UWV veel te weinig doen om dat probleem op te lossen.