Hoge kosten door onjuiste gegevens UWV

29 mei 2013 | Door redactie

Door de wijziging van de Ziektewet (ZW), wordt de hoogte van de ZW-premie die middelgrote en grote werkgevers moeten betalen vanaf volgend jaar (deels) afhankelijk van de instroom in deze wet. Ook draait u per 1 januari 2014 op voor de WGA-uitkering van zieke werknemers met een tijdelijk contract. Het is verstandig om de gegevens die UWV gebruikt voor het vaststellen van deze premies goed te controleren.

Zoals u eerder heeft kunnen lezen in het bericht ‘Instroom bepaalt straks hoogte van ZW-premie’ verandert volgend jaar de premieheffing voor de Ziektewet. Grote werkgevers (met een premieplichtig loon van minstens 100 maal de gemiddelde loonsom) moeten straks een gedifferentieerde premie betalen op basis van instroom in de ZW. Zij moeten dus méér premie betalen als er veel tijdelijke werknemers vanuit hun organisatie in de Ziektewet terechtkomen. Kleine werkgevers (met een premieplichtig loon dat kleiner is dan 10 maal de gemiddelde loonsom) blijven een sectorpremie betalen voor de ZW. Middelgrote werkgevers betalen straks een combinatie van de gedifferentieerde premie en de sectorpremie. Daarnaast moet u vanaf volgend jaar ook een WGA-premie betalen voor werknemers met een tijdelijk contract.

Zes weken de tijd om bezwaar te maken

Binnenkort ontvangt u van UWV een lijst waarin staat welke tijdelijke werknemers vanuit uw organisatie in de Ziektewet of WGA zijn beland. De Belastingdienst bepaalt op basis deze lijst de hoogte van de ZW- en WGA-flexpremie.Verzekeringsmaatschappij Aon waarschuwt werkgevers dat zij de lijsten van UWV goed moeten controleren. Het komt namelijk nog wel eens voor dat er werknemers op deze lijst staan die helemaal niet bij uw organisatie hebben gewerkt. U loopt dan het risico dat u jarenlang onterecht een veel te hoge premie betaalt. Krijgt u een beschikking van UWV die niet klopt, dan heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken.