Hogere werkdruk maar minder arbomaatregelen

25 juli 2013 | Door redactie

Werknemers lopen een hoger risico op een toenemende werkdruk, met name in organisaties waar recent ontslagen zijn gevallen. Deze toenemende werkdruk kan leiden tot stress, waardoor er op de lange termijn sprake kan zijn van een hoger ziekteverzuim. Toch bleek uit de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2012 van TNO dat organisaties juist minder arbo- en verzuimmaatregelen invoeren.

Met de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2012 houdt TNO de ontwikkelingen in het arbeidsbeleid in de gaten. Vanuit het oogpunt van de werkgever kijkt de WEA ook naar de effecten die het arbeidsbeleid heeft op het ziekteverzuim. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat 44% van de werkgevers werkdruk als een groot arborisico ziet voor zijn werknemers. In 2010 ging het nog om 41%. Bij grotere vestigingen met meer dan vijftig werknemers en bij non-profitorganisaties noemen werkgevers de werkdruk met 65% zo’n 20% vaker als arborisico dan in kleinere vestigingen en profitorganisaties.

Meer werkdruk voor achterblijvende werknemers

Was er sprake van recent ontslag om bedrijfseconomische redenen binnen de organisatie, dan gaf 53% van de werkgevers de werkdruk als belangrijkste arbeidsrisico aan. Waren er geen recente ontslagen geweest in een vestiging of was er andere ontslagreden, dan ging het om 43%. Ontslag lijkt het werkdrukrisico groter te maken voor de achterblijvende werknemers. Dat komt waarschijnlijk doordat de achterblijvers meer werk met minder werknemers moeten verzetten. In 2010 had 30% van de werkgevers de twee voorgaande jaren geen nieuwe maatregelen ingevoerd op het gebied van arbeid en verzuim. Ondanks de toenemende werkdruk, is dit percentage in 2012 naar 37% gestegen.

Breng de werkdruk snel in kaart

Met behulp van de Signaleringsmethode Werkdruk of de Vragenlijst Werkdruk van de Inspectie SZW kunt u erachter komen of er sprake is van werkdruk onder de werknemers en wat daarvan de voornaamste oorzaak is. U kunt vervolgens maatregelen treffen die aansluiten bij de oorzaken. Ontstaat de werkdruk bijvoorbeeld vanwege de hoeveelheid werk, dan kunt u kijken welke taken de werknemer efficiënter kan aanpakken of misschien biedt een cursus timemanagement uitkomst.