Hoog ziekteverzuim bij langdurige griepepidemie

27 maart 2013 | Door redactie

Het ziekteverzuim blijft hoog door het aanhoudende koude winterweer. De Verzuimbarometer laat dan ook al drie maanden ziekteverzuimpercentages tussen de 9% en 10% zien. Dit lijkt samen te hangen met de gegevens van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL); de griepepidemie begon deze winter vrij vroeg en houdt al drie maanden aan.

Het ziekteverzuimpercentage ligt sinds half december ongeveer tussen de 9% en 10%, zo blijkt uit de gegevens van de Verzuimbarometer van UNIT4. De Verzuimbarometer geeft het ziekteverzuim van ongeveer twee miljoen Nederlandse werknemers weer. In oktober lag het verzuimpercentage nog op 4,6%. UNIT 4 schat de gemiddelde kosten per zieke werknemer per dag op € 250.

Griepepidemie duurt al drie maanden

Het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) houdt het aantal meldingen van griep bij. Melden meer dan 51 op de 100.000 mensen zich met griepklachten bij huisartsen, dan is er sprake van een griepepidemie. Deze winter begon de griepepidemie al vroeg en ondertussen duurt deze al drie maanden. Het einde lijkt echter wel in zicht. In week 10 meldden 110 mensen per 100.000 zich nog met griepklachten, maar in week 11 nam dat aantal af naar 67.

Vervang een ziek OR-lid

Ook binnen uw OR kan het voorkomen dat één of meer van de leden worden geveld door de griep. Kan een OR-lid zich vanwege kort of langdurig verzuim niet inzetten voor de OR, dan is het mogelijk om hem te vervangen. Daarvoor stelt de OR plaatsvervangende OR-leden in; hoe dit in zijn werk gaat leest u in het bericht ‘Regel tijdig vervanging voor een ziek OR-lid’.