Hoog ziekteverzuim terugdringen met behulp van leidinggevende

6 december 2017 | Door redactie

Kampt uw organisatie met een torenhoog ziekteverzuim? Dan spelen de leidinggevenden mogelijk een te kleine rol bij de begeleiding en de preventie hiervan. In twee stappen kunnen zij helpen om het ziekteverzuim te verminderen.

Steeds meer werknemers verzuimen vanwege een hoge werkdruk en dat kan leiden tot burn-outklachten (tool). In het ergste geval is een werknemer dan een half jaar of langer uitgeschakeld. Een eerste stap in de preventie van en begeleiding bij langdurige uitval door werkgerelateerd verzuim (pdf), is het creëren van een veilige omgeving waarin werknemers het gesprek aan willen en durven gaan over werkdruk met hun leidinggevende. Dat lukt alleen als de leidinggevende vertrouwen heeft en toont in de werknemer.

Kennis en competenties nodig

Een vertrouwensband is niet genoeg om werkgerelateerd verzuim te voorkomen. Een tweede stap voor de leidinggevende is het opdoen van kennis om zijn preventierol goed te kunnen invullen:

  • Kennis van het begrip (duurzame) inzetbaarheid. Dit houdt in dat de leidinggevende begrijpt wat de oorzaak kan zijn van verzuim en weet wat de signalen (tool) zijn van stress.
  • Kennis van het organisatiebeleid over inzetbaarheid. Door op de hoogte te zijn van het interne beleid, de interne mogelijkheden voor preventie en de interne verzuimcijfers, kan een leidinggevende snel schakelen als het minder goed gaat met een werknemer. Bovendien vergroot zulke informatie het bewustzijn van het onderwerp en neemt het voor zowel de werknemer als leidinggevende een drempel weg om onderwerpen als werkdruk aan te snijden.
  • Kennis van communicatievaardigheden. Om proactief te kunnen handelen en werkgerelateerd verzuim in de kiem te smoren, moet een leidinggevende met werknemers kunnen praten. Hij moet helder feedback (tool) kunnen geven, kunnen luisteren en werknemers stimuleren en motiveren in lijn met het organisatiebeleid. Deze vaardigheden zijn ook nodig voor de eerste stap: het opbouwen van een vertrouwensband.