Hulpmiddel bij re-integratie zieke WGA’ers

27 januari 2014 | Door redactie

Is uw organisatie geen eigenrisicodrager, dan stopt u waarschijnlijk met de re-integratie van zieke werknemers als zij na twee jaar de WGA instromen. Enkele verzekeraars, arbeidsdeskundigen en re-integratiebedrijven willen echter dat werkgevers zich ook inzetten voor de re-integratie van WGA-gerechtigden. Hiervoor hebben zij een handreiking gepubliceerd.

Als een werknemer ziek wordt, heeft een werkgever in principe twee jaar loondoorbetalingsplicht. Tijdens deze periode heeft de werkgever ook een aantal re-integratieverplichtingen. Is de werknemer daarna nog ziek, dan heeft hij mogelijk recht op een WGA-uitkering (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). De werkgever heeft dan – als hij geen eigenrisicodrager is – geen re-integratieverplichtingen meer. Verzekeraars, arbeidsdeskundigen en re-integratiebedrijven willen echter dat werkgevers en (oud-)werknemers ook na de eerste twee jaar ziekte de re-integratie voortzetten.

Stappenplan voor re-integratie WGA-gerechtigden

In de handreiking (pdf) staan concrete stappen die werkgevers en WGA-gerechtigden kunnen helpen bij het vinden van een duurzame werkplek. De betrokken partijen –Verbond van Verzekeraars, Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen en Organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan – geven aan dat het in het belang van de maatschappij is dat iedereen gezond en duurzaam aan het werk gaat.
De handreiking kunt u gebruiken als hulpmiddel bij de re-integratie van zieke werknemers die in de WGA zitten. De concrete stappen uit de handreiking kunt u natuurlijk ook gebruiken bij werknemers waarvoor uw organisatie nog de loondoorbetalingsplicht heeft. De handreiking geeft daarnaast meer informatie over de regelgeving omtrent de WGA, het eigenrisicodragerschap en UWV.

Re-integratieverplichtingen voor eigenrisicodrager

Is uw organisatie eigenrisicodrager voor de WGA, dan draait uw organisatie tien jaar lang op voor de WGA-uitkering van langdurig arbeidsongeschikten. Het is dan extra belangrijk om aan hun re-integratie te blijven werken. U kunt dit risico ook onderbrengen bij een verzekeraar. Meer hierover leest u in het bericht ‘Verzekeraars stoppen met WGA-verzekering’.