In cijfers: 'ziek is ziek' of naar het werk?

11 mei 2017 | Door redactie

Uit recent onderzoek onder 4033 Europese werknemers en 526 Europese werkgevers blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse werknemers het credo ‘ziek is ziek’ in de wind slaat door toch naar het werk te gaan bij ziekte.

De oorzaken en effecten van werkgerelateerde klachten zijn in de onderstaande grafiek weergegeven. Op de vraag of er bij ziekte (tool) kan worden gewerkt, antwoordde 51% van de Nederlandse respondenten dat zij aan de slag gaan ondanks hun ziekte. Zij zijn zich er echter wel van bewust dat hun prestaties door dit werken tijdens ziekte (ook wel presenteïsme genoemd) negatief worden beïnvloed. Meer dan een kwart van de werknemers (27%) overweegt om van baan te veranderen omdat zieke collega’s besmettelijk zijn. Andere werknemers hebben aangegeven klachten te hebben als gevolg van een verkeerde fysieke houding op de werkplek: rugpijn (21%), nekpijn (21%) en een pijnlijke pols of arm (15%).

Deskundigheid in ergonomische werkplekken

De doelgroep van het onderzoek, dat is uitgevoerd door Loudhouse in opdracht van Fellowes, omvatte verschillende lidstaten van de Europese Unie: Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Naast de vragenlijsten zijn er diepte-interviews gehouden met inkopers, beïnvloeders en experts op het gebied van ergonomische werkplekken (tool).  De ondervraagden kregen verschillende vragen voorgelegd. 

Oorzaken en effecten van werkgerelateerde klachten.JPG