Inspectie SZW pakt agressie en werkdruk aan

25 april 2012 | Door redactie

De helft van het ziekteverzuim in de sector zorg en welzijn dat met werk heeft te maken, is het gevolg van werkdruk en agressie. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het aanpakken van zaken als werkdruk, agressie en te lange werktijden. Juist omdat veel werkgevers onvoldoende (preventie)beleid voeren, maakt de Inspectie SZW een speerpunt van het uitvoeren van controles in deze sector.

Voor de Inspectie SZW is het aanpakken van werkdruk een van de belangrijkste doelen in 2012 en 2013. In de sector zorg en welzijn werken ruim 1,2 miljoen mensen. Het ziekteverzuim ligt met 5,2% in deze sector ongeveer een kwart hoger dan het gemiddelde van 4,2% in andere sectoren.

Uw bestuurder moet (preventieve) maatregelen nemen

Uw bestuurder is verplicht om maatregelen te treffen als het personeel door werkdruk ziek of arbeidsongeschikt wordt. Maar daar mag het niet bij blijven! Iedere organisatie is verplicht om een volledige RI&E op te stellen, waarop het instemmingsrecht van uw OR van toepassing is. Heeft u hier onlangs geen aandacht aan besteedt, dan is het goed om deze nog eens tegen het licht te houden. Met deskundige hulp, bijvoorbeeld van de arboprofessional of een arbodienst, kunt u werk maken van een goed gezondheidsbeleid en daarmee het risico op ziekteverzuim verminderen.

Doe vanuit uw OR aan zelfinspectie

Voor meer informatie over het aanpakken van agressie en geweld leest u de folder (pdf) van de Inspectie SZW. Op zelfinspectie.nl kunt u vanuit uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (PVT) ook zelf toetsen hoe uw organisatie ervoor staat op andere arbogebieden. Wilt u met de resultaten van die test aan de slag? Maak dan gebruik van uw initiatiefrecht en bespreek de uitkomsten met uw bestuurder. Het is slim om de arboprofessional of vertrouwenspersoon van uw organisatie aan te laten schuiven bij dat overleg.