Interne jobcoach per 1 januari 2015 in de wet

2 februari 2015 | Door redactie

Neemt uw werkgever een werknemer aan met een langdurige ziekte of handicap of heeft hij zo’n werknemer in dienst, dan kan uw organisatie via UWV subsidie ontvangen voor het begeleiden van deze werknemer naar of in een baan door een interne jobcoach. Peil of uw bestuurder deze mogelijkheden kent en pas eventueel het arbobeleid hierop aan.

Vanaf 1 januari 2015 is de inzet van een interne jobcoach wettelijk geregeld. Om langdurig zieken of werknemers met een handicap goed te begeleiden in het werk, kan uw organisatie subsidie aanvragen. Dat is een extra argument voor uw OR om uw bestuurder te adviseren in de begeleiding van deze groep werknemers. UWV heeft de voorwaarden hiervoor omschreven in het Protocol Interne Jobcoach 2015 (pdf), dat sinds 1 januari 2015 als wettelijke regeling geldt.

Voorwaarden voor subsidie ‘coach-on-the-job’

Het moet gaan om een werknemer van wie UWV heeft vastgesteld dat hij structureel functionele beperkingen heeft en die een loonwaarde heeft van minimaal 35% van het wettelijk minimumloon. De werknemer moet een dienstverband van minstens zes maanden krijgen, waarbij hij minimaal 12 uur per week werkt.

Interne jobcoach inhuren of zelf aanwijzen

De zogenoemde interne jobcoach kan uw organisatie inhuren, maar het is ook mogelijk om een eigen werknemer aan te wijzen. De werknemer krijgt van de jobcoach op de werkplek een persoonlijk inwerk- of trainingsprogramma. Dat moet ervoor zorgen dat hij uiteindelijk zelfstandig zijn werk kan uitvoeren. Na afloop van het programma blijft de interne jobcoach beschikbaar voor vragen en het oplossen van problemen.

Doelgroepen van de Participatiewet vallen buien de boot

Uit het Protocol Interne Jobcoach 2015 (pdf) blijkt overigens dat de subsidie niet geldt voor mensen die onder de Participatiewet vallen. Dat zijn mensen die:

  • werkzaam zijn in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (WSW), of;
  • geen uitkering hebben en werkzoekend zijn of een uitkering ontvangen die niet door UWV wordt uitgekeerd (zoals een bijstandsuitkering of een ANW-uitkering), of;
  • jonggehandicapt zijn en een zekere loonwaarde hebben.