Is arbeid passend als zieke werknemer niet zelf kan reizen?

15 juni 2017 | Door redactie

Als een re-integrerende werknemer bepaald werk niet uitvoert omdat hij het geen passende arbeid vindt, is de vraag of de werkgever de loonbetaling mag staken. Een deskundigenoordeel helpt hierbij.

Gaat een zieke werknemer re-integreren (tools), dan is het in eerste instantie de bedoeling dat hij terugkeert in zijn oorspronkelijke functie (de bedongen arbeid). Lukt dit niet, dan moet de werkgever ander passend werk zoeken binnen of eventueel buiten de organisatie. Een werknemer die zonder goede reden passende arbeid (tool) weigert te verrichten, heeft geen recht op loon. Echter, de werkgever en werknemer kunnen van mening verschillen over welke arbeid passend is. Om hierover uitsluitsel te krijgen, is soms de rechter nodig. 

Twee keer kort geding over passende arbeid

Een zieke werknemer verzocht onlangs in kort geding aan de kantonrechter in Arnhem om een loonstaking te beëindigen. Zijn werkgever had het loon gestaakt omdat hij weigerde bepaald werk te verrichten. De werkgever vond dit werk passend, de werknemer niet. In een eerder kort geding hierover had de werkgever gelijk gekregen, maar daar nam de werknemer geen genoegen mee. Hij verzocht toen om een deskundigenoordeel van UWV. UWV stelde dat de werknemer niet in staat was om zelf met het openbaar vervoer of de scooter te reizen. Ook was traplopen erg lastig, terwijl traplopen nodig was om op de werkplek te komen. UWV vond het werk niet passend.

Rechter beoordeelt werk als passend

De werknemer hoopte dat de rechter door deze nieuwe feiten in een nieuw kort geding tot een ander oordeel zou komen, maar die hoop bleek tevergeefs. Volgens de rechter bleek uit het rapport van UWV niet dat de aangeboden werkzaamheden niet passend waren. De rechter baseerde dit ook op een uitspraak van Gerechtshof Den Bosch uit 2013. Het hof stelde toen dat alleen het ontbreken van vervoer geen reden is om aangepaste werkzaamheden niet als passend te beschouwen. Dit vervoersprobleem komt voor risico van de werknemer. Omdat verder in het rapport van UWV naar voren kwam dat de werknemer eenmaal per dag de trap op zou kunnen lopen en de werkgever wist te bewijzen dat er geen verdere belemmeringen waren, was de loonstaking toegestaan.
Rechtbank Gelderland, 29 mei 2017, ECLI (verkort): 2872