Jongere werknemer vaker last van burn-out

24 juni 2013 | Door redactie

Het aantal jongere werknemers met een burn-out stijgt. Van de werknemers tussen 26 tot 30 jaar heeft één op de acht last van burn-outverschijnselen. Onder lager opgeleide jongeren had zelfs één op de zes met een burn-out te kampen. U kunt de klachten van een burn-out signaleren en de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat uw werknemer hierdoor uitvalt.

Uit onderzoek van TNO – dat is gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – blijkt dat steeds meer jonge werknemers last hebben van burn-outklachten. Vooral de lageropgeleide jonge werknemer – zonder opleiding of alleen VMBO – heeft vaak te maken met een burn-out. Een burn-out komt dus niet alleen voor bij hoogopgeleiden of werknemers met psychisch zwaar werk.

Burn-out is meest voorkomende beroepsziekte

Onder lager opgeleiden steeg het percentage werknemers met een burn-out naar 17%. Voor middelbaar en hogeropgeleiden gold een stijging naar respectievelijk 12% en 14,3%. Het totale percentage van werknemers met een burn-out is gestegen naar 13%. Dat komt neer op bijna één miljoen werknemers met burn-outklachten. Burn-out staat daarmee bovenaan in de lijst van beroepsziekten van psychische aard.

Voorkom burn-out door symptomen te herkennen

Als werkgever kunt u zich inspannen om een burn-out te voorkomen. Daarvoor heeft u inzicht nodig in de oorzaken en symptomen van een burn-out. Een burn-out kan het gevolg zijn van een te hoge werkdruk, arbeidsconflicten of moeilijkheden met het combineren van werk en privé. Werknemers hebben vaak last van vermoeidheid en nemen een negatieve houding aan. U kunt in geval van een – dreigende – burn-out bijvoorbeeld een aantal taken van de werknemer overdragen aan een andere collega. In de vaktool ‘Preventie van een burn-out’ leest u meer over symptomen en oorzaken van een burn-out.