Kom in actie tegen agressie op de werkvloer

16 juli 2012 | Door redactie

Hoe beschermt u uw werknemers en vrijwilligers tegen agressie op de werkvloer? Een recent rapport van de Inspectie SZW toont aan dat het geweld op de werkvloer de laatste decennia behoorlijk is toegenomen. Daarom is het zaak dat u uw werknemers daar goed op voorbereidt!

Uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat het aantal slachtoffers dat tijdens het werk te maken krijgt met agressie en geweld, is gedaald van 65% in 2009 naar 59% van de werknemers in 2011. Door als werkgever maatregelen te nemen om agressie op de werkvloer tegen te gaan, moet dat aantal nog verder worden teruggedrongen. Met de zelfinspectie Agressie en Geweld van de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) kunt u zelf nagaan of u genoeg doet om geweld aan te pakken. Met deskundige hulp - bijvoorbeeld van uw arbodienst - kunt u een goed gezondheidsbeleid ontwikkelen en daarmee het risico op ziekteverzuim van uw werknemers verminderen.

Inspectie ziet toe op naleving van de regels

Veel organisaties hebben gedragsregels of een huishoudelijk reglement opgesteld om geweld op de werkvloer te bestrijden. Ook kunt u uw werknemers de mogelijkheid bieden om een training te volgen zodat zij weten hoe zij weerstand moeten bieden aan schreeuwende, dreigende of scheldende bezoekers. De inspectie ziet toe op naleving van de richtlijnen en voert controles uit. Ook kan de inspecteur bij overtreding van de Arbowet een boete opleggen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de zwaarte van de overtreding. In 2012 richt de inspectie zich met de controles op de sector zorg en welzijn en de buitendiensten van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Daarnaast kunnen organisaties waar eerder overtredingen zijn geconstateerd een nieuw bezoek van de Inspectie SZW verwachten.