Kort verzuim is voorbode voor langdurig verzuim

14 maart 2013 | Door redactie

Een werknemer ziek melden die toch maar één dagje ziek blijft, voelt voor 80% van de werkgevers als een onnodige administratieve handeling. Daarom melden zij hun werknemers vaak niet meteen op de eerste verzuimdag ziek. Regelmatig kort verzuim leidt echter vaak tot langdurig verzuim, dus is het belangrijk voor de werkgever om het kort verzuim goed in de gaten te houden.

Uit recent onderzoek van arbodienstverlener365/ArboNed onder ruim 300 werkgevers blijkt dat de meeste organisaties in Nederland een zieke werknemer niet meteen op de eerste werkdag ziek melden. Dat doet slechts 20% van de ondervraagde werkgevers. Bij een werknemer die regelmatig kort verzuimt, is de kans echter groot dat hij op den duur een keer uitvalt vanwege langdurig ziekteverzuim. Is een werknemer vaker dan drie keer per jaar ziek, dan kan dat wijzen op psychische klachten of dreigend langdurig verzuim.

Frequent kort verzuim leidt vaak tot langdurig verzuim

Van de werknemers die frequent kortdurend verzuimen, gaat ongeveer 50% het jaar daarop ook langdurig verzuimen. Daarnaast is de kans groot dat het frequente verzuim zich zal herhalen. Voor 61% van de werknemers die frequent verzuimen, geldt namelijk dat zij dit het jaar daarop weer zullen doen.

Vang de signalen voor langdurig verzuim op

Wijs uw bestuurder erop dat een goede registratie van het ziekteverzuim nodig is om signalen voor langdurig of frequent ziekteverzuim op te vangen, zodat een werknemer al in een vroeg stadium hulp kan krijgen. Ook voor de bestuurder is er een voordeel bij deze aanpak: door langdurig verzuim vóór te zijn, kan hij de ziektekosten van de organisatie behoorlijk beperken. Vergeet niet dat uw instemmingsrecht van toepassing is bij een aanpassing in het ziekteverzuimbeleid volgens artikel 27 lid1d WOR.