Laagste ziekteverzuim in bijna 20 jaar

16 april 2015 | Door redactie

Het ziekteverzuimpercentage over 2014 is lager dan het in 18 jaar geweest is. In 1996 was het ziekteverzuim voor het laatst zo laag als vorig jaar: 3,8%. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Na elk kalenderjaar berekent het CBS het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland. Dit percentage geeft weer hoeveel dagen werknemers gemiddeld afwezig waren door ziekte ten opzichte van het totale aantal werkdagen. Het ziekteverzuimpercentage was in 2014 3,8%. Hoewel het de afgelopen jaren ook al daalde, is het percentage sinds 1996 niet zó laag geweest.

Werknemers zijn bang voor baanverlies

Het CBS heeft meerdere verklaringen voor het lage ziekteverzuim in 2014. Zo kan de wankele staat van de economie leiden tot angst voor baanverlies bij werknemers. Dit weerhoudt hen ervan om zich snel ziek te melden. Daarnaast is er in de herfst en winter van 2014 geen serieuze griepepidemie geweest, terwijl zo’n epidemie normaal gesproken zorgt voor veel ziekmeldingen. Ook de invoering van de Wet verbetering poortwachter speelt nog steeds een belangrijke rol. Door de wet is het ziekteverzuim in de 21e eeuw flink gedaald.

Grote ondernemingen kampen met meer verzuim

Uit de analyse van CBS blijkt ook dat werknemers in grote ondernemingen in 2014 meer verzuimden dan werknemers in kleine ondernemingen. Bij ondernemingen met minder dan tien werknemers lag het ziekteverzuimpercentage op 1,6%, terwijl dit bij werkgevers met meer dan 100 werknemers op 4,6% lag. Wel is de daling van het ziekteverzuim in grote ondernemingen het grootst. Sinds 2001 nam bij hen het ziekteverzuim met 2,5 procentpunt af. Bedrijfstakken met een relatief hoog ziekteverzuim zijn de zorg, het onderwijs en het openbaar bestuur.