Laat u informeren over eigen regie bij verzuim

26 oktober 2015 | Door redactie

Wil uw organisatie het voortouw nemen in het beperken van ziekteverzuim en het bevorderen van gezonde arbeidsomstandigheden, dan kunt u ervoor kiezen om meer de regie te nemen bij uw arbo- en verzuimbeleid. Zorg er in dat geval wel voor dat u hierover goed geïnformeerd bent.

Bij eigen regie van het ziekteverzuim (tool) neemt een organisatie meer verantwoordelijkheid voor gezondheid op het werk en een bijpassend verzuimbeleid. Leidinggevenden gaan hier dan samen met werknemers bewust mee aan de slag. De regie kan ook in handen genomen worden door bepaalde taken van de arbodienst over te nemen.

Eigen regie binnen vangnet- en maatwerkregeling

Een eigen-regiemodel is binnen het wettelijke kader van zowel de maatwerkregeling als de vangnetregeling mogelijk. Wilt u meer informatie over deze wettelijke regelingen voor uw arbo- en verzuimbeleid, dan kunt u hiervoor de gratis Leidraad vangnetregeling en maatwerkregeling van de branchevereniging OVAL doornemen. Als u op dit moment met een vangnetregeling werkt, kunt u natuurlijk met uw arbodienst de mogelijkheden voor eigen regie bespreken.

STECR publiceert Werkwijzer Eigen Regie

Zoekt u naar meer informatie over dit onderwerp, dan kan de Stichting Expertisecentrum Participatie (STECR) u eventueel verder helpen. STECR heeft onlangs de Werkwijzer Eigen Regie uitgebracht. Deze praktische leidraad – die niet gratis is – beschrijft hoe u een eigen-regiebeleid kunt invoeren middels een stappenplan en bijbehorende checklist. Daarnaast bevat het document (juridische) achtergronden. Overigens heeft STECR ook een aantal gratis Werkwijzers, bijvoorbeeld voor de aanpak van problematisch verzuim en het opzetten van een levensfasebeleid.