Lager verzuim door zorgvriendelijk werkgeverschap

9 december 2016 | Door redactie

Organisaties die werknemers tegemoetkomen in hun wensen om werk en zorgtaken te combineren, hebben een lager verzuimpercentage. Werkgevers die willen besparen op ziektekosten doen er dus goed aan hun personeelsbeleid zorgvriendelijk te maken.

Ziekteverzuim of uitval van werknemers vanwege stress of een burn-out, kost werkgevers veel geld. Zij kunnen op de kosten besparen door werknemers te helpen bij het combineren van werk en zorgtaken. Daardoor neemt het ziekteverzuim af. Dat is de uitkomst van de top ‘Arbeid en Zorg’ van de ministeries van SZW, OCW en VWS. Om werkgevers te helpen met het ontwikkelen van zorgvriendelijk personeelsbeleid, liet het ministerie van SZW de online scan ‘Zorgvriendelijk Werkgeverschap’ maken.

Zorgvriendelijke werkgever 25% minder verzuim

Uit onderzoek van WOMEN Inc. en Great Place to Work (GPTW) blijkt dat zorgvriendelijk werkgeverschap meer oplevert dan lagere ziektekosten. Organisaties die flexibel omgaan met zorgtaken zoals mantelzorg, hebben gemiddeld 25% minder ziekteverzuim, hebben 4,3% meer omzetgroei (3% gemiddeld in Nederland), 4% minder personeelsverloop (6% gemiddeld in Nederland) en een hoger percentage vrouwen op topposities (19% vergeleken met 11% gemiddeld in Nederland).

Bestaande verlofregelingen niet voldoende

Werknemers kunnen natuurlijk gebruikmaken van de bestaande regelingen voor kortdurend en langdurend zorgverlof (tool). Maar daar hebben bijvoorbeeld mantelzorgers niet genoeg aan. Dan is het prettig als een werknemer flexibele arbeidstijden kan hanteren of vaker thuis mag werken. Werkgevers, arboprofessionals en OR-leden kunnen met de quickscan zelf nagaan of er in hun organisatie voldoende mogelijkheden zijn om werk en zorg te combineren. 

Bijlagen bij dit bericht

Doeltreffend personeelsbeleid voeren
E-learning | VideoCollege 15 minuten