Leergerichte training bij re-integratie helpt

28 januari 2013 | Door redactie

Werkzoekenden die een leergerichte training doen, hebben twee maal zo veel kans om een baan te vinden dan werkzoekenden die een standaard re-integratietraining doen. Dat blijkt uit promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bij een leergerichte training ligt de nadruk op het verbeteren en leren van vaardigheden in plaats van op het – meer gebruikelijke – demonstreren van vaardigheden.

Uit het onderzoek ‘Motiveren en begeleiden van mensen op zoek naar werk’ van Gera Noordzij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat werkzoekenden in een leergerichte training minder bang zijn om fouten te maken, minder moeite hebben met negatief commentaar en meer zelfvertrouwen hebben. In een leergerichte training formuleren de deelnemers waar ze beter in willen worden in het zoeken naar een baan, bijvoorbeeld beter leren zoeken naar vacatures. In zo’n training ligt het accent op obstakels leren herkennen, oefenen en uitdagingen zoeken.

Minder uitstelgedrag bij leergerichte training

Verder zorgt een leergerichte training ervoor dat werkzoekenden minder last hebben van uitstelgedrag en sneller aan de slag gaan met plannen om werk te gaan zoeken. Ook lijkt het erop dat werklozen in zo’n geval meer tijd besteden aan het zoeken van werk. Leerdoelen formuleren motiveert dus.