Leiden de Olympische Spelen tot hoger verzuim?

2 augustus 2012 | Door redactie

Na de openingsceremonie afgelopen vrijdag zijn de Olympische Spelen nu in volle gang. De werknemers kunnen elke dag naar vele sporten kijken, zowel overdag – onder werktijd – als ’s avonds. Hoeveel gouden medailles weet Nederland deze keer in de wacht te slepen? Maar voor u als arboprofessional is er natuurlijk een andere belangrijke vraag: hebben de Spelen een negatieve invloed op het ziekteverzuim?

De sporten gaan door tot ’s avonds laat waardoor sommige werknemers toch later in hun bed liggen dan normaal. De volgende werkdag zijn de werknemers dan minder geconcentreerd. Daarnaast kan slaapgebrek ook effect hebben op de weerstand van werknemers.
Arbodienstverlener 365/ArboNed houdt de verzuimpercentages van werknemers tijdens de Olympische Spelen in de gaten. Bij andere grote evenementen (bijvoorbeeld het EK-voetbal of het carnaval) gebeurde dit ook al, maar toen werd er geen stijging waargenomen in de verzuimpercentages. U hoeft zich dus waarschijnlijk weinig zorgen te maken over extra ziekteverzuim.

Oplossingen om hoger ziekteverzuim te voorkomen

Voor werknemers die toch graag een bepaalde Olympische sport zien, valt er namelijk meestal wel iets te regelen. Deze werknemers nemen bijvoorbeeld een dagje vrij. In veel gevallen zullen flexibele werktijden een oplossing kunnen bieden. Ook kunt u de werkgever vragen om werknemers toe te staan een onderdeel van de Olympische Spelen te volgen op het werk via de radio, televisie of het internet. Als arboprofessional kunt u deze flexibiliteit van werkgever en werknemer stimuleren, waardoor de kans op extra ziekteverzuim afneemt.