Loon doorbetalen bij verzuim door sportblessure

1 februari 2013 | Door redactie

Heeft u werknemers die fanatiek een sport beoefenen, maar heeft u als werkgever toch uw bedenkingen als een werknemer zich om die reden regelmatig ziekmeldt? Door al tijdens de sollicitatieprocedure te vragen naar de hobby’s van een werknemer kunt u een inschatting maken van het risico op blessures.

Als werkgever kunt u uw werknemers niet verbieden om een gevaarlijke sport te beoefenen. Loopt een werknemer  een sportblessure op, dan mag hij zich gewoon ziek melden. U moet dit ziekteverzuim net als elke andere ziekmelding behandelen. Daarbij zijn alle regels op het gebied van verzuim en re-integratie van toepassing. Dat betekent dus ook dat u moet voldoen aan de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte.

Bij opzet mag u de loondoorbetaling stoppen

Alleen als een werknemer zijn ziekte met opzet heeft veroorzaakt, mag u de loondoorbetaling stoppen. Een risicovolle activiteit is echter niet voldoende om te spreken van opzet. In de rechtszaal blijkt dit namelijk lastig te bewijzen.