Loon stopzetten bij weigeren passende arbeid?

3 februari 2014 | Door redactie

Als een werknemer weigert om passende arbeid uit te voeren in het kader van zijn stapsgewijze re-integratie, kan de werkgever de loondoorbetaling stopzetten. Het is dan echter de vraag of het gehele loon of alleen het deel voor de passende arbeid mag worden stopgezet. De kantonrechter in Utrecht heeft dit vraagstuk onlangs voorgelegd aan de Hoge Raad.

In een rechtszaak ging het om een schoonmaker die na een periode van ziekte weer stapsgewijs ging re-integreren en daarbij passende arbeid zou verrichten. De werknemer weigerde deze passende arbeid uit te voeren. De bedrijfsarts gaf echter aan dat de werknemer wel weer in staat was om die passende werkzaamheden te doen. Zeker omdat hij met een paar uurtjes per week zou beginnen en dit rustig kon opbouwen. De werkgever zette de loondoorbetaling stop. In de rechtszaak was het de vraag of de werkgever het loon helemaal mocht stopzetten of alleen voor de uren waarvoor de werknemer weigerde de passende arbeid uit te voeren, terwijl was geconcludeerd dat hij daartoe in staat was.

Hoge Raad gaat zich er over buigen

In het verleden hebben rechters hierover verschillend geoordeeld. Enkelen concludeerden dat alleen het loon over de passende arbeid mocht worden stopgezet, terwijl anderen vonden dat de gehele loonbetaling mocht stoppen. De vraag is nu voorgelegd aan de Hoge Raad. Als deze hierover uitspraak doet, leest u dit uiteraard in het vaknieuws van Arbo Rendement.

Sancties bij saboteren re-integratie

Wilt u meer weten over de maatregelen die u kunt treffen als een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie? Lees dan het bericht ‘Sancties bij saboteren van re-integratie’. In het bericht ‘Situatief arbeidsongeschikte krijgt gewoon loon’ leest u meer over het wel of niet stopzetten van de loonbetaling als een werknemer door een verstoorde arbeidsrelatie ziek thuis blijft.
Rechtbank Midden-Nederland, 18 december 2013, ECLI (verkort): 7614