Loon stopzetten of loon opschorten?

14 december 2012 | Door redactie

Als een werknemer niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet, kan uw werkgever op een gegeven moment zijn loon stopzetten. Maar niet in alle situaties is loon stopzetten meteen geoorloofd. Soms mag uw werkgever het loon van een werknemer alleen opschorten. Uw werkgever zet de loondoorbetaling dan tijdelijk stop, maar betaalt het loon alsnog uit als de werknemer uiteindelijk wel aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet.

Weigert een werknemer om passende arbeid te verrichten of belemmert hij zijn genezing opzettelijk, dan heeft uw werkgever het recht om de loondoorbetaling van de werknemer stop te zetten. Hij moet de werknemer hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en hem ook laten weten wat de reden is voor de loonsanctie.
Beweert een werknemer dat hij ziek is maar weigert hij om naar de bedrijfsarts te gaan, dan mag de werkgever het loon van de werknemer niet direct stopzetten. Hij mag het loon dan wel opschorten. De werkgever betaalt het loon van de werknemer dan tijdelijk niet uit, tot het moment dat de werknemer wel naar de bedrijfsarts gaat.

Loon stopzetten is definitief

De werkgever kan de loonopschorting dus gebruiken als sanctiemiddel om ervoor te zorgen dat de werknemer toch aan zijn re-integratieverplichtingen gaat voldoen. Doet de werknemer dit uiteindelijk, dan heeft hij met terugwerkende kracht recht op het loon dat hij niet ontvangen heeft. Ook bij een loonopschorting geldt dat de werkgever de werknemer hier vooraf schriftelijk van op de hoogte moet stellen. Het verschil tussen loon stopzetten en loon opschorten is dat loon stopzetten definitief is. De werknemer kan dan achteraf geen aanspraak meer maken op het loon. Dit kan alleen als het tot een rechtszaak komt en de rechter oordeelt dat de loonsanctie onterecht was.