Loondoorbetalingsplicht bij ziekte niet korter

12 december 2013 | Door redactie

Voor kleine werkgevers komt er geen beperking van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Dit hebben minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) laten weten naar aanleiding van vragen over de begroting SZW voor 2014.

CDA had er bij de minister op aangedrongen om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine bedrijven terug te brengen van twee naar één jaar. Bij ziekte moet een werkgever 104 weken lang het loon doorbetalen. Volgens CDA vormt dit een drempel voor kleine bedrijven om personeel aan te nemen. In antwoord op vragen over de begroting SZW voor 2014 (pdf) heeft minister Asscher van SZW echter laten weten dat hij geen uitzondering maakt voor deze groep.

Minister onderzoekt problemen met loondoorbetalingsplicht

Volgens de minister heeft de twee jaar durende loondoorbetalingsplicht – die zo’n tien jaar geleden is ingevoerd – ervoor gezorgd dat werkgevers veel meer zijn gaan investeren in het terugdringen van ziekteverzuim. Doordat de werkgever ook het tweede ziektejaar opdraait voor het loon en de re-integratie van een werknemer, worden er jaarlijks 13.000 mensen minder arbeidsongeschikt. De minister gaat wel onderzoeken tegen welke problemen werkgevers aanlopen bij de loondoorbetalingsplicht. In het laatste kwartaal van 2014 wordt de Tweede Kamer hierover verder geïnformeerd.

In eerste ziektejaar tot minimumloon aanvullen

Als werkgever moet u het loon van een zieke medewerker maximaal 104 weken lang doorbetalen. In het eerste ziektejaar moet hij ten minste 70% van zijn laatstverdiende loon krijgen (en in ieder geval het minimumloon). De loondoorbetaling is gebonden aan het maximum dagloon, dat per 1 juli 2013 € 195,96 bedraagt. In het tweede ziektejaar bent u niet verplicht om het loon aan te vullen tot het minimumloon.