Maak korte metten met frequent kort verzuim

13 mei 2013 | Door redactie

Uit onderzoek van arbodienst 365 blijkt dat werknemers in het eerste kwartaal van 2013 vaker verzuimden dan in diezelfde periode in 2012. Dit is het gevolg van een stijging van het kortdurend verzuim. Om frequent kort verzuim terug te dringen, moet u achterhalen wat daarvan de oorzaak is.

Als werkgever moet u frequent kort verzuim niet onderschatten. Meestal is er iets anders aan de hand dan de klacht waarmee de werknemer zich – herhaaldelijk – ziek meldt. Bij vijf ziekmeldingen vanwege misselijkheid moet er bij u een belletje gaan rinkelen. Als u het achterliggende probleem aanpakt, kunt u herhalende ziekmeldingen misschien voorkomen.

Oorzaken van kort verzuim

Om frequent kort verzuim aan te pakken, moet u achterhalen wat de echte reden is van het verzuim. Ga daarom het gesprek aan met uw werknemer om erachter te komen wat er precies met hem aan de hand is. Daarna kunt u met uw werknemer overleggen wat er moet gebeuren. Misschien kunt u door een kleine aanpassing in het werk of de arbeidsomstandigheden voorkomen dat de werknemer zich opnieuw ziek meldt. Er zijn verschillende oorzaken van frequent kort verzuim:

  • De werknemer ervaart een te hoge werkdruk of onzekerheid over zijn baan.
  • De werknemer is ontevreden met het werk.
  • De werknemer ervaart een slechte relatie met de werkgever of collega’s.
  • De werknemer heeft een kwetsbare conditie.
  • De werknemer heeft persoonlijke problemen.

Voer een duidelijk verzuimbeleid

Wees helder en consequent over wanneer u een werknemer uitnodigt voor een frequent verzuimgesprek. Zo voorkomt u dat werknemers zich ongelijk behandeld voelen. Leg deze regels vast in uw verzuimbeleid. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat u een gesprek aangaat als een werknemer zich meer dan drie keer in een jaar ziek meldt. Zorg voorafgaand aan het gesprek voor een overzicht van de ziekmeldingen. Werknemers die frequent verzuimen, realiseren zich meestal niet hoe vaak zij zich daadwerkelijk ziek melden.