Maak regels voor ziekteverzuim op vakantie

20 juni 2013 | Door redactie

Helaas komt het wel eens voor dat een werknemer ziek wordt terwijl hij op vakantie is. Het is dan belangrijk dat het verzuimreglement helder is over de procedure die de werknemer moet volgen. Arbodienst 365 heeft onlangs een overzicht gemaakt van de regels die u in het verzuimreglement kunt opnemen. Zo weet u zeker dat de werknemer wel echt ziek is tijdens zijn vakantie en kunt u zijn vakantiedagen teruggeven.

Als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, is het belangrijk dat u hiervoor een heldere procedure heeft opgesteld. Dat voorkomt misverstanden bij het teruggeven van de vakantiedagen. Arbodienstverlener 365 heeft een overzicht gemaakt van een aantal regels die u daarin zou kunnen opnemen:

  • De werknemer moet de werkgever en eventueel de arbodienst zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 24 uur) melden dat hij ziek is geworden tijdens een vakantie. Het is dus verstandig als een werknemer de telefoonnummers meeneemt op vakantie.
  • De werknemer moet een adres of telefoonnummer doorgeven waarop hij te bereiken is.
  • De werknemer moet zich in de plaats waar hij op vakantie is, laten behandelen door een (huis)arts. De bewijzen hiervan (zoals een verwijsbrief) moet hij bewaren.
  • Als de werknemer er fysiek toe in staat is, komt hij zo snel mogelijk terug naar Nederland.
  • Als de werknemer nog niet naar Nederland terug mag reizen vanwege medische redenen, terwijl zijn vakantie al voorbij is, zorgt hij ervoor dat hij bewijs kan laten zien dat hij niet mag reizen (doktersverklaring).
  • Is de werknemer weer terug in Nederland, dan neemt hij zo snel mogelijk contact op met de werkgever. Deze kan hem dan laten oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts.

Ziekte tijdens de vakantie kost soms vakantiedagen

Loop het verzuimreglement dus eens door en controleer of de regels duidelijk zijn. Wil de werkgever de regels wijzigen, dan moet hij de ondernemingsraad (OR) hierbij betrekken. Zorg ook dat de regels bekend zijn bij de werknemers. Als een werknemer zich netjes aan de regels voor verzuim tijdens vakantie houdt, kan de werkgever snel controleren of de werknemer echt ziek is en is de kans groter dat hij zijn vakantiedagen terugkrijgt. In sommige cao’s, de bedrijfsregeling of de arbeidsovereenkomst kan zijn vastgelegd dat de (bovenwettelijke) vakantiedagen wel gedeeltelijk mogen worden afgeschreven. Soms kost ziek zijn op vakantie dus toch een aantal vakantiedagen.