Maatregelen om AOW’er aan het werk te houden

7 juni 2012 | Door redactie

Werkgevers zijn straks minder geld kwijt aan zieke 65-plussers. In een voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat namelijk dat de werkgever het loon van een zieke 65-plusser straks geen twee jaar, maar slechts zes weken hoeft door te betalen. Dit is één van de maatregelen die ervoor moet zorgen dat oudere werknemers makkelijker aan het werk blijven. Onlangs heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel van minister Kamp.

In het bericht ‘Zieke 65-plusser straks recht op zes weken loon’ heeft u eerder kunnen lezen over de plannen van minister Kamp om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van 65-plussers te beperken tot zes weken. Doordat oudere werknemers vaak langer ziek zijn dan jongere werknemers, vinden veel werkgevers het een risico om AOW-gerechtigden in dienst te nemen of houden. De overheid wil deze belemmering wegnemen door de loondoorbetalingsverplichting voor deze werknemers te verkorten en de re-integratieverplichtingen te beperken.

Meer mogelijkheden voor tijdelijke contracten

Naast de verkorte loondoorbetalingsplicht staat er in het voorstel ook een aantal andere maatregelen.

  • Het schrappen van de leeftijdsgrens van 65 jaar uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
  • Meer mogelijkheden voor werkgevers om 65-plussers na drie jaar of drie tijdelijke contracten opeenvolgend een contract voor bepaalde tijd te geven.
  • Een bepaling in de wet waardoor de arbeidsovereenkomst met een werknemer automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, tenzij de werkgever en de werknemer hier onderling andere afspraken over hebben gemaakt.

Momenteel heeft een AOW’er geen recht op het minimumloon. Straks moet het wettelijk minimumloon ook voor deze groep gelden. Nu de ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel, gaat het voor advies naar de Raad van State. De geplande inwerkingtreding van het voorstel is op dit moment 1 juli 2013.