Medisch dossier niet inzien bij zieke werknemer

4 mei 2012 | Door redactie

Raakt een werknemer arbeidsongeschikt, dan moet u aan uw re-integratieplicht voldoen en het loon doorbetalen voor maximaal twee jaar. Mogelijk wilt u daarom weten wat de zieke werknemer precies mankeert. Het Europese Hof oordeelde echter dat u als werkgever niet het recht heeft op inzage in het medisch dossier van de betreffende werknemer. Ook de arts van de werknemer mag de medische gegevens niet zomaar doorspelen naar de bedrijfs- of verzekeringsarts.

Het Europese Hof oordeelde over een Franse zaak, waarin een werkgever graag meer wilde weten over de medische situatie van een werknemer. Het Hof stelde dat bij een dergelijk verzoek een balans gezocht moest worden tussen het behoud van de privacy van de werknemer en het recht van de werkgever op bewijs. Deze balans werd gevonden in het feit dat een werkgever een onafhankelijke arts kan inschakelen voor een second opinion, zodat de privacy van de werknemer gewaarborgd blijft. De uitspraak geeft duidelijkheid over een discussie die in Nederland al jaren wordt gevoerd over het medisch beroepsgeheim. Veel werkgevers vinden namelijk dat zij wel recht hebben op specifieke informatie over de gezondheid van een werknemer, zodat ze de kans op re-integratie en herstel van de werknemer beter kunnen inschatten. 

Gegevens ook niet voor iedere arts te raadplegen

Soms zijn er bij de arbeidsongeschiktheid van een werknemer meerdere artsen betrokken. Denk bijvoorbeeld aan een huisarts, een verzekeringsarts en een medisch specialist zoals een neuroloog of een cardioloog. Het Hof heeft ook benadrukt dat deze artsen onderling niet zomaar medische gegevens van een werknemer onderling mogen uitwisselen. De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft een Code Gegevensverkeer opgesteld, waarin staat dat alleen artsen die bij de behandeling zijn betrokken elkaars gegevens direct mogen uitwisselen. Bedrijfs- en verzekeringsartsen vallen daarbuiten en moeten daarom altijd schriftelijke toestemming van hun cliënt hebben om medische gegevens bij een behandelend arts op te vragen.