Medische informatie zieke werknemer is geheim

30 maart 2012 | Door redactie

Verzuimorganisaties houden zich mogelijk niet aan de regels en overschrijden hiermee de privacywetgeving. Zo onderzocht Zembla de werkwijze van Verzuim Reductie bv en constateerde dat callcentermedewerkers van deze organisatie medische gegevens van zieke werknemers verstrekken aan hun werkgever.

In het bericht ‘Verzuimorganisatie in opspraak’ kon u lezen dat er vraagtekens zijn gezet bij de werkwijze van verzuimorganisatie Verzuim Reductie bv. In een uitzending van Zembla, uitgezonden op vrijdag 23 maart op de VARA, was onder andere te zien hoe callcentermedewerkers van Verzuim Reductie bv medische informatie van zieke werknemers verzamelen en registreren.

Schending privacy wordt onderzocht

Volgens Zembla geeft Verzuim Reductie bv de medische gegevens aan de werkgever door. De medische informatie van een werknemer – of patiënt – valt echter onder het beroepsgeheim van een bedrijfsarts. Het verstrekken van medische informatie is dan ook een schending van de privacy. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft hierover klachten binnen gekregen en is een onderzoek gestart.

Meldpunt voor gedupeerden

Uit de registratie van Zembla blijkt dat niet alle werkgevers tevreden zijn over de werkwijze van Verzuim Reductie. Sommigen geven aan dat werknemers zich onjuist bejegend voelen en dat het ziekteverzuim juist is toegenomen. FNV Bondgenoten is daarom een meldpunt gestart waarop gedupeerden hun ervaringen met Verzuim Reductie bv kunnen delen. Wijs uw medewerkers op dit meldpunt als zij problemen ervaren met een verzuimorganisatie. Vraag werknemers ook om de klacht bij u te melden, zodat u actie kunt ondernemen.