Méér betalen voor deskundigenoordeel

12 oktober 2012 | Door redactie

Per 1 januari 2013 gaan de kosten voor het aanvragen van een deskundigenoordeel bij UWV flink omhoog. Een werknemer die een deskundigenoordeel wil, moet hiervoor straks € 175 betalen. Voor de werkgever liggen de kosten hoger. Voor hem zijn de kosten van een deskundigenoordeel straks € 350. Op dit moment betalen werkgevers en werknemers € 50 voor een deskundigenoordeel van UWV.

Onlangs stuurde staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief naar de Tweede Kamer (pdf) waarin hij aangaf dat hij de kosten van het deskundigenoordeel wil verhogen.
Op dit moment is de prijs van het deskundigenoordeel volgens de staatssecretaris niet kostendekkend. Door de kosten voor de werknemer te verhogen van € 50 naar € 175 en voor de werkgever van € 50 naar € 350, komt de prijs van een deskundigenoordeel dichter bij de kostprijs te liggen. UWV neemt de nieuwe prijzen van het deskundigenoordeel op in het Besluit kosten aanvraag deskundigenoordeel 2005.

Veel aanvragen voor deskundigenoordeel UWV

Als uw werkgever een meningsverschil heeft met een werknemer over zijn re-integratie, kan hij een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Ook de werknemer kan dit oordeel aanvragen als hij het bijvoorbeeld niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts. In een eventuele rechtszaak kan het deskundigenoordeel een belangrijke rol spelen.
Jaarlijks maken er ongeveer 16.400 werkgevers en werknemers gebruik van het deskundigenoordeel. Hiervan worden er 9.500 door werkgevers aangevraagd en 6.900 door werknemers.