Meer kankerpatiënten door ouderdom en leefstijl

6 mei 2022 | Door redactie

Steeds meer mensen krijgen kanker. Dat is vooral een gevolg van het feit dat mensen ouder worden. En omdat iedereen langer moet doorwerken, krijgen werkgevers ook te maken met een toename van werknemers met kanker.

Kanker is deels een ouderdomsziekte en doordat de levensverwachting van mensen stijgt, zal het aantal mensen dat kanker krijgt, toenemen. Op de werkvloer kunnen werkgevers dit ook gaan merken door een toename van langdurig verzuim. Veel soorten kanker zijn inmiddels goed te behandelen, waardoor kanker zich in sommige gevallen tot een chronische ziekte kan ontwikkelen. KWF Kankerbestrijding noemt niet alleen ouderdom als oorzaak, maar ook een ongezonde leefstijl: denk aan het effect van roken. In Nederland komt kanker meer voor dan in andere Europese landen. Hoe dat komt is niet duidelijk. De meest voorkomende soorten kanker zijn borstkanker, darmkanker en huidkanker.

Meer oudere werknemers met kanker

Een derde van de nieuwe kankerpatiënten is 75 jaar en ouder. Het overgrote deel is dus jonger dan 75 jaar en kan met kanker te maken hebben in het werkzame leven. Omdat mensen langer moeten doorwerken, zal ook het aantal oudere werknemers met kanker toenemen. Op dit moment krijgen jaarlijks 30.000 tot 40.000 werknemers de diagnose kanker. Voor werkgevers is het goed om te weten dat ook langdurig zitten en weinig bewegen risicofactoren zijn, naast leefstijlgebonden en genetische factoren. Preventie door middel van een (vrijwillig) Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kan ondersteunen bij het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Re-integratie werknemer met kanker

Bedrijfsartsen kunnen adviseren bij de re-integratie van werknemers met kanker. Het re-integratietraject van werknemers met kanker verloopt vaak grillig en is daardoor niet goed voorspelbaar. Een werknemer met kanker kan zich tussen behandelingen door tijdelijk beter voelen en in staat zijn tot werkhervatting. Terwijl de belastbaarheid tijdens een chemokuur of reeks bestralingen flink kan verminderen waardoor de werknemer tijdelijk niet of nauwelijks kan werken. Daarnaast hebben kankerpatiënten te maken met de nodige psychische belasting; kanker is tenslotte ook nog vaak genoeg levensbedreigend. Meer over werknemers met kanker en de rol van de werkgever is te lezen in het verdiepingsartikel.

Bijlagen bij dit bericht