Méér mogelijkheden om verzuim terug te dringen

23 maart 2012 | Door redactie

Werkgevers kunnen meer maatregelen nemen om het ziekteverzuim in hun organisatie verder terug te dringen. Dit stelt TNO in de brochure Ziekteverzuim in Nederland in 2010. Hoewel het ziekteverzuim in Nederland de afgelopen jaren historisch laag is, zijn er volgens TNO toch nog veel kansen die werkgevers onbenut laten. Een snelle aanpak gericht op re-integratie kan bijdragen aan een lager ziekteverzuim.

Sinds eind jaren ‘70 is het ziekteverzuim in Nederland flink gedaald. In 1978-1979 bereikte het ziekteverzuimpercentage zijn hoogtepunt met 10%. In 2010 was dit percentage gedaald tot 4,2%. Dit lijkt dus een positieve ontwikkeling, maar nog steeds kost ziekteverzuim zo’n 12,6 miljard per jaar. In de brochure Ziekteverzuim in Nederland in 2010 (pdf) stelt TNO dan ook dat werkgevers meer mogelijkheden moeten benutten om het ziekteverzuim in hun organisatie terug te dringen. Van het ziekteverzuim zou 23% geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door werk. Werknemers noemen vooral werkdruk, werkstress en lichamelijk zwaar werk als verzuimreden. Ook de arbeidsomstandigheden spelen een belangrijke rol bij de hoogte van het ziekteverzuim.

Schakel de bedrijfsarts op tijd in

Om het ziekteverzuim in uw organisatie te verlagen is het volgens TNO belangrijk om zowel de psychische als de lichamelijke werkbelasting aan te pakken. Ook raadt de organisatie aan om de bedrijfsarts op tijd te betrekken bij het terugdringen van het verzuim. Vooral nu het aandeel oudere werknemers de komende jaren zal stijgen. Ook adviseert TNO leefstijlprojecten te starten om de gezondheid van uw werknemers te verbeteren.