Meer psychische klachten op de werkvloer

31 januari 2013 | Door redactie

De economische crisis heeft niet alleen financiële gevolgen. Medewerkers hebben steeds meer last van psychische klachten met langdurig verzuim als gevolg. Toch is het gemiddelde verzuim in 2012 gedaald ten opzichte van 2011. Medewerkers beleven voor het eerst minder vaak en minder lang thuis. Dat blijkt uit een analyse van arbodienstverlener 365.

Veel organisaties moeten als gevolg van bezuinigen dezelfde hoeveelheid werk verzetten met minder medewerkers. Voor medewerkers levert dit een hogere werkdruk op en beperkte mogelijkheden om het werk te verdelen. Gecombineerd met zorgen die medewerkers nu ook vaak over hun privésituatie hebben (bijvoorbeeld financiële zorgen), levert dit behoorlijk wat stress op met langdurig verzuim als gevolg. In 2012 gold dat vooral voor 30- tot 34-jarigen die vaak én een jong gezin hebben én een drukke baan combineren met een druk sociaal leven.

Medewerkers zijn bang hun baan te verliezen

In 2011 was het gemiddelde verzuim 4,5% en 25 dagen. In 2012 was dit 4,1% en met een gemiddelde duur van 23 dagen. De daling is waarschijnlijk te verklaren doordat medewerkers zich minder snel ziekmelden omdat ze nu banger zijn hun baan kwijt te raken dan vóór de crisis. Ondanks de gemiddelde daling, zorgt de crisis echter ook voor een stijging van het verzuim als gevolg van psychische klachten. In 2012 viel één op de drie medewerkers langdurig uit vanwege psychische klachten. In 2011 gold dit voor één op de vijf medewerkers.

Langdurige uitval in de toekomst voorkomen

Valt een medewerker uit, dan is het belangrijk dat hij voldoende tijd krijgt om een andere werkwijze aan te leren zodat de werkdruk afneemt. Krijgt een medewerker deze tijd niet, dan is de kans groot dat hij op een later moment weer langdurig uitvalt vanwege hoge werkdruk. Maak tijdens de begeleiding duidelijk wat u van de medewerker verwacht en op welke termijn maar geeft uw medewerker de kans om zijn eigen invulling te geven aan de re-integratie. U wilt herhaaldelijk langdurige uitval in de toekomst voorkomen. Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters zijn werkgevers per 1 januari 2014 immers ook financieel verantwoordelijk voor medewerkers die ziek uit dienst gaan tijdens de proeftijd of na afloop van een tijdelijk contract. Met de vaktool ‘Gemiddelde verzuimduur berekenen’ kunt u zien u het gesteld is met het verzuim binnen uw organisatie.