Meer stress door flexibilisering en zorgtaken

27 maart 2015 | Door redactie

Stress is de belangrijkste oorzaak van verzuim. Stressklachten komen namelijk ook steeds vaker bij de jongere werknemers voor. Eerst kwam stress nog het meest voor onder de groep 35-44 jarigen, maar dat is nu verschoven naar de 25-34 jarigen. Ook onder de jongste groep werknemers (jonger dan 25 jaar) is stress de belangrijkste oorzaak voor verzuim. Flexibilisering en zorgtaken zijn mogelijke oorzaken van de toename van stressklachten.

Uit een analyse van arbodienst Arboned onder ruim één miljoen werknemers in Nederland, blijkt dat in 2014 zowel het gemiddelde verzuim als de gemiddelde verzuimduur is toegenomen ten opzichte van 2013. Zo was in 2013 het gemiddelde verzuimpercentage 3,8% met een gemiddelde verzuimduur van 24 dagen. In 2014 was dit respectievelijk 3,9% en 29 dagen. In 2014 had het langdurig verzuim in 33% van de gevallen te maken met stress (2013: 29%). In de leeftijdscategorie van 25-34 jaar zijn stressklachten met bijna 50% een belangrijke oorzaak van verzuim. Voor werknemers jonger dan 25 jaar is stress de hoofdoorzaak van langdurig verzuim.

Aantrekkende economie leidt tot stijging ziekteverzuim

Arboned geeft drie verklaringen voor de stijgende verzuimcijfers: de aantrekkende economie, de toenemende zorgdruk (mantelzorg) en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Nu de economie weer aantrekt, zijn werknemers niet zo bang meer om hun baan te verliezen. Die angst weerhield veel werknemers er in tijden van crisis van om zich ziek te melden. Ook moeten steeds meer werknemers hun werk combineren met zorgtaken in de privésfeer (mantelzorg). Over de zorgtaken van werknemers heeft u al kunnen lezen in het bericht ‘Werkgever loopt niet te koop met zorgverlof’.

Flexibilisering speelt belangrijke rol bij toenemend verzuim

Uit cijfers van de Stichting Werk & Mantelzorg blijkt dat één op de zeven werknemers werk combineert met mantelzorgtaken. Dit leidt tot tijdsdruk en stress. Daarnaast speelt de flexibilisering van de arbeidsmarkt een belangrijk rol in het toenemende verzuim. Dat geldt met name voor de jonge werknemers. Zij werken met tijdelijke opeenvolgende arbeidsovereenkomsten wat leidt tot baanonzekerheid en dus stress. Ook is het voor jonge werknemers lastig om een baan te vinden die echt goed bij hen past en die aansluit bij hun verwachtingen, ambities en competenties. Controleer met uw OR of er een preventief beleid tegen stress is opgenomen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dat helpt namelijk om stress in een vroeg stadium aan te pakken.

Bijlagen bij dit bericht

Burn-out voorkomen
E-learning | VideoCollege 21 minuten