Meer stress leidt tot meer verzuim

3 juni 2015 | Door redactie

Stressklachten zijn de belangrijkste oorzaak voor verzuim. Opvallend is dat jongere werknemers steeds vaker last hebben van stress. Ook de toenemende zorglast naast het werk vergroot het risico op uitval door stress.

Uit een analyse van arbodienstverlener Arboned onder ruim één miljoen werknemers in Nederland blijkt dat in 2014 het langdurig verzuim in 33% van de gevallen te maken had  met stress. In 2013 was dit nog 29%. In de leeftijdscategorie van 25 tot en met 34 jaar was in 2014 bijna de helft van het langdurig verzuim stressgerelateerd. Voor werknemers jonger dan 25 jaar was stress zelfs de hoofdoorzaak van langdurig verzuim.

Stress door combineren van werk met verplichtingen thuis

Deze verschuiving zou te maken kunnen hebben met de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Vooral jonge werknemers werken vaak met tijdelijke opeenvolgende arbeidsovereenkomsten, met alle baanonzekerheid en stress van dien. Ook is het voor jonge werknemers stressvol om een baan te vinden die echt goed bij hen past en die aansluit bij hun verwachtingen, ambities en competenties.
Daarnaast krijgen steeds meer werknemers te maken met zorgtaken. Het combineren van werk en verplichtingen thuis brengt de nodige tijdsdruk en stress met zich mee. Vooral bij ouders met jonge kinderen vergroot dit de kans op uitval. Ook bij veel oudere werknemers neemt de zorglast toe, omdat zij steeds vaker naast hun werk voor hulpbehoevende ouders zorgen.

Gemiddeld een half jaar uitval bij ziekte door stress

Het is essentieel dat u stress bespreekbaar maakt in uw organisatie. Als u er op tijd bij bent, is zogenoemd psychisch verzuim vaak te voorkomen. Ga met werknemers in gesprek en overleg over mogelijke oplossingen om met stress om te gaan. Het loont de moeite, want volgens Arboned zitten werknemers die ziek worden door stress gemiddeld bijna een half jaar thuis… 

Bijlagen bij dit bericht

Burn-out voorkomen
E-learning | VideoCollege 21 minuten