Minder uitkeringen voor arbeidsongeschikten

3 december 2012 | Door redactie

In het eerste halfjaar van 2012 daalde het aantal werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering naar 818,2 duizend. Dit zijn werknemers die na 104 weken ziekte nog steeds arbeidsongeschikt zijn en een uitkering uit de WIA, WAO en Wet Wajong krijgen. Zelfstandigen die een WAZ-uitkering krijgen, zijn ook meegenomen in de cijfers van het CBS.

In juli 2011 waren er nog 825,8 duizend werknemers met een arbeidsongeschiktheiduitkering, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een jaar later is dit met 7.600 gedaald naar 818,2 duizend. Toch zijn niet alle uitkeringsaantallen gedaald. Vergeleken met juli 2011 waren er in juli 2012 meer Wajong-, IVA-, en WGA-gerechtigden.

Verkort de loondoorbetalingsplicht met re-integratie

Het is ook in uw belang om het aantal uitkeringsgerechtigden te verlagen. Uw werkgever betaalt via de premies werknemersverzekeringen mee aan de financiering van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Hoe meer uitkeringsgerechtigden, hoe meer UWV de premie aan het eind van het jaar zal verhogen. Daarnaast krijgt een werknemer in principe pas na 104 weken loondoorbetaling recht op zo’n uitkering. De werkgever betaalt dus de eerste 104 weken het loon door van een arbeidsongeschikte werknemer (met een vast contract).
Goede re-integratiebegeleiding en passend werk kunnen ervoor zorgen dat een werknemer bij ziekte of met een arbeidsbeperking weer aan het werk gaat. U verkort hiermee mogelijk de loondoorbetalingsperiode.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen juli 2011 en juli 2012