Minder zieke werknemers in de zorg

7 februari 2013 | Door redactie

Het ziekteverzuim in de zorgsector is in 2012 weer gedaald. Ook in andere sectoren hebben zich minder werknemers ziekgemeld. In totaal bedroeg het ziekteverzuim 4,1%, in de zorgsector lag dat percentage op 5,1. Hiermee zet de dalende trend van voorgaande jaren zich voort. In 2011 bedroeg het verzuim 5,29% en in 2010 meldde 5,26% van de werknemers in de zorg zich ziek.

Ook het aantal dagen dat werknemers ziek thuis bleven is in 2012 gedaald. Het gemiddelde aantal ziektedagen lag tussen de één en veertien dagen. Het zijn met name oudere werknemers die zich vaker ziekmelden voor een langere periode. Het bureau dat ziekmeldingen onderzocht baseert zich op de gegevens van vijfhonderd zorginstellingen. Het onderzoeksbureau berekende ook dat een daling van het ziekteverzuim met 0,1 procentpunt de zorgsector op jaarbasis circa € 40 miljoen oplevert.

Personeel zorg- en welzijnsinstellingen vaker ziek door geweld

Eerder kon u in het bericht ‘Zorgpersoneel ziek door stress op het werk’ op Bestuur Rendement al lezen dat werknemers van zorg- en welzijnsinstellingen steeds vaker te maken hebben met agressie en geweld op de werkvloer in combinatie met een hoge werkdruk. Om die reden ligt het ziekteverzuim in de zorgsector hoger dan in andere sectoren.