Mogelijk kortere loonbetalingsplicht bij ziekte

29 mei 2015 | Door redactie

In de Tweede Kamer is de discussie weer opgelaaid over een kortere loondoorbetalingsplicht bij ziekte in het midden- en kleinbedrijf. Volgens veel Kamerleden vormt de huidige loondoorbetalingsplicht van twee jaar voor deze werkgevers een te grote belasting.

Voor kleinere organisaties is de loondoorbetalingsverplichting van maximaal twee jaar een flinke kostenpost. Een meerderheid van de Kamer wil dan ook dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een alternatief plan komt om werkgevers in het midden- en kleinbedrijf te ontzien. Eén van de mogelijkheden zou zijn om de maximale duur van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte te verkorten naar één jaar. Ook werkgeversorganisaties pleiten voor een kortere loonbetalingsplicht, zoals u eerder kon lezen in het nieuwsartikel ‘Niet twee maar één jaar doorbetalen bij ziekte’.

Alleen loondoorbetaling bij oorzaak door werk

VVD wil dat werkgevers alleen loon hoeven door te betalen als de ziekte op de werkvloer is veroorzaakt. In de plannen van VVD moeten werknemers dan zelf bepalen of en hoe ze zich voor loondoorbetaling bij ziekte willen verzekeren. Zo komt er meer verantwoordelijkheid bij de werknemer te liggen. Uit onderzoek van de minister kwam eerder al naar voren dat maar liefst 45% van de organisaties moeite heeft met de verplichting van loondoorbetaling. Zo’n driekwart van de werkgevers is verzekerd voor dit risico, maar dit is niet voor alle organisaties op te brengen. Minister Asscher komt voor de zomer nog met een voorstel om de problemen rondom de loondoorbetalingsplicht in het midden- en kleinbedrijf aan te pakken.