Na twee jaar ziekte toch weer loon betalen

3 september 2014 | Door redactie

Past u tijdens de re-integratie van een zieke werknemer zijn arbeidsovereenkomst aan, dan kan de passende arbeid die hij op dat moment verricht, de nieuwe bedongen arbeid worden. Hierdoor ontstaat voor u een nieuwe loondoorbetalingsplicht bij ziekte.

De bedongen arbeid is de arbeid die de werknemer bij uw organisatie verrichtte voordat hij ziek werd en waarover afspraken zijn gemaakt in zijn arbeidsovereenkomst. Als een werknemer passende werkzaamheden verricht in het kader van zijn re-integratie en u zijn arbeidsovereenkomst daarop aanpast, brengt dit met zich mee dat de passende arbeid als bedongen arbeid beschouwd wordt. Onlangs oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat dit het geval was bij een werkgever die de arbeidsduur (en het bijbehorende loon) van een werknemer aanpaste tijdens zijn re-integratie. De werkgever had hierover zodanige afspraken gemaakt dat de werknemer in de veronderstelling was dat de passende arbeid de bedongen arbeid was geworden. Toen de werknemer weer ziek werd, moest de werkgever van de rechter daarom opnieuw 104 weken het loon doorbetalen.

Voorkom dat passende arbeid onbedoeld de bedongen arbeid wordt

U wilt natuurlijk niet dat de passende arbeid onbedoeld of stilzwijgend de bedongen arbeid wordt. Wijzig daarom de arbeidsduur van de werknemer niet structureel (in de arbeidsovereenkomst). Verder is het handig om de werknemer er nadrukkelijk op te wijzen dat er sprake is van passende arbeid in de eigen werkzaamheden en dat het re-integratietraject nog niet is beëindigd. Maak daarnaast geen afspraken met de werknemer over een structurele aanpassing van zijn functie en laat zijn salaris ongewijzigd.
Centrale Raad van Beroep, 21 mei 2014, ECLI (verkort): 1757