Nevenwerk bij ziekte geen reden voor ontslag

8 mei 2013 | Door redactie

Als een zieke werknemer tijdens zijn re-integratie zonder overleg ergens anders bijklust, is dit voor de werkgever nog geen reden om hem op staande voet te ontslaan, zolang de werknemer zich maar aan de afspraken met de bedrijfsarts houdt. Dit bepaalde de kantonrechter in Breda onlangs.

In de betreffende zaak had een werknemer zich ziek gemeld met nekklachten. Na een bezoek aan de bedrijfsarts bleek dat hij voor twee tot drie uur weer aan het werk kon. De werknemer volgde het advies op en werkte elke dag tweeënhalf uur. Terwijl de werkgever verwachtte dat de werknemer door werkte tot het niet meer ging, kreeg hij via een anonieme tip te horen dat de werknemer naast die tweeënhalf uur nog ander werk deed voor een schoonmaakbedrijf. De werkgever liet dit controleren door de bedrijfsrecherche en die bevestigde het. Daarmee vond de werkgever dat het vertrouwen was geschonden en de werknemer werd op staande voet ontslagen.

Bedrijfsarts of UWV bepalen belastbaarheid

De rechter oordeelde dat de werknemer zich aan de voorschriften van de bedrijfsarts had gehouden. Hij hoefde niet zelf in te schatten hoe lang hij zijn werk volhield: dat was een klus voor de bedrijfsarts of UWV. De werkgever had met de werknemer in gesprek moeten gaan over zijn bevindingen en op basis hiervan hadden werkgever en werknemer weer naar de bedrijfsarts kunnen stappen om de belastbaarheid opnieuw te beoordelen. Had de werkgever het idee dat de werknemer méér had kunnen werken, dan had hij een second opinion moeten aanvragen.

Geen ontslag voor verzwijgen nevenwerkzaamheden

De werknemer had met de werkgever en de bedrijfsarts wel moeten praten over zijn werkzaamheden in het schoonmaakbedrijf, maar dit zwijgen vond de rechter onvoldoende reden voor ontslag op staande voet. De werkgever moest het achterstallige loon betalen en de werknemer weer aan het werk laten gaan.
Kantonrechter Breda, 24 april 2013, LJN: BZ9126