Niet meewerken aan re-integratie onverstandig en kostbaar

11 februari 2022 | Door redactie

Een zieke werknemer is verplicht zich in te spannen voor zijn re-integratie. Maar wat als hij dat niet wil? Een conflict ligt al snel op de loer, maar kan vervelende gevolgen hebben. Begrip proberen te tonen en in gesprek blijven, kunnen escalatie voorkomen.

Hoewel de wet duidelijk is over de rechten en plichten tijdens ziekte, kan het altijd gebeuren dat de re-integratie niet zo soepel verloopt als werkgever en werknemer zouden willen. Dat kan komen door een verschil van inzicht met de bedrijfsarts over de inrichting van het re-integratietraject. Een werknemer die de aangeboden arbeid niet passend vindt en weigert deze uit te voeren, kan ertoe leiden dat de bereidwilligheid van de werkgever ook afneemt. Toch doet de werkgever er goed aan zich van z’n sociale kant te laten zien, ook bij complexere gevallen van ziekteverzuim. Dat wordt van een goed werkgever zelfs verwacht.

Passende arbeid accepteren

Een werknemer heeft recht op (gedeeltelijke) loondoorbetaling bij ziekte. Daarom is hij verplicht passende arbeid te accepteren. Passend is volgens het Burgerlijk Wetboek ‘alle arbeid die [in beginsel] voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend’. Het gaat onder meer om opleiding, ervaring, gezondheid en inzetbaarheid. De re-integratie is meestal gericht op terugkeer in de eigen functie. Als dat (nog) niet mogelijk is, kan (tijdelijk) deeltijdwerk of een aangepast takenpakket uitkomst bieden. Is een werknemer langer dan een jaar ziek, dan mag de werkgever ook kijken naar mogelijkheden voor een andere functie of baan bij een andere werkgever: dit heet re-integratie tweede spoor.

Bedrijfsarts of mediation

Het is altijd aan te bevelen juridische stappen te vermijden. Mocht het op een conflict uitlopen dat bij de rechter moet worden uitgevochten, dan zal deze altijd kijken of er sprake is geweest van goed werkgeverschap. Om een rechtsgang te voorkomen kan het nuttig zijn nog een keer de bedrijfsarts in te schakelen. Die kan vaststellen of medische problematiek (gedeeltelijke) terugkeer naar het werk belemmert, of dat er bijvoorbeeld een conflict speelt waarvoor mediation ingeschakeld moet worden. Dat is vaak goed te combineren met het opbouwen van uren of van de hoeveelheid taken of werk. Voorwaarde is wel dat beide partijen met elkaar verder willen.