Nieuwe richtlijn voor re-integratie werknemers met kanker

13 juni 2017 | Door redactie

Om ervoor te zorgen dat werknemers met kanker vaker hun werk behouden of sneller kunnen terugkeren naar werk, is de Richtlijn Kanker en Werk gepubliceerd. De richtlijn is ontwikkeld door de NVAB.

De Richtlijn Kanker en Werk is in de eerste plaats ontwikkeld voor bedrijfsartsen die werkenden en organisaties adviseren over werken en re-integreren met kanker. Daarnaast is het document ook te raadplegen door zieke werknemers, arboprofessionals en werkgevers. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) behandelt in de richtlijn onder meer de diagnostiek van problemen die gerelateerd zijn aan de kanker van de werknemer en maatregelen die genomen kunnen worden voor werkhervatting (tools). Eén van de onderwerpen waar minder aandacht voor is, is het krijgen van kanker door werk(omstandigheden).

Geschikte aanpak voor werken met of na kanker is maatwerk

De NVAB heeft de richtlijn ontwikkeld, omdat er in de praktijk behoefte blijkt te zijn aan betere informatie over de combinatie van kanker en werk. Met meer kennis bij medici, werkgevers en werknemers kunnen onjuiste keuzes bij werk(hervatting) voorkomen worden. Bovendien kan het bijdragen aan een betere beeldvorming over werknemers met kanker.
In de praktijk verschillen de arbeidsmogelijkheden bij kanker erg per type kanker, werknemer en moment. Werk kan bijdragen aan het herstel van een werknemer. Hierbij zijn de omstandigheden binnen zijn organisatie wel van invloed. Werkhervatting is makkelijker voor een werknemer als hij gesteund wordt door de werkgever en collega’s en er aanpassingen in het werk mogelijk zijn.