Omgaan met kanker op de werkvloer

28 juni 2013 | Door redactie

KWF Kankerbestrijding heeft het programma ‘Bewuste Werkvloer’ geïntroduceerd om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het omgaan met kanker op het werk. In het programma komt onder meer aan bod hoe u toegang kunt krijgen tot de deskundigheid van KWF Kankerbestrijding met betrekking tot kanker op de werkvloer. Ook geeft KWF voorlichting.

Op dit moment krijgt één op de drie Nederlanders in zijn leven kanker. Dat betekent dat u hiermee op het werk regelmatig kan worden geconfronteerd. Bovendien kunt u niet alleen te maken krijgen met werknemers die zelf kanker krijgen, maar ook met werknemers die bijvoorbeeld mantelzorg aan zieke familieleden of vrienden verlenen. Dat geldt momenteel voor één op de acht werknemers.

Programma biedt persoonlijke ondersteuning

Naast het geven van voorlichting biedt het programma 'Bewuste Werkvloerondersteuning door persoonlijke begeleiding aan uw organisatie aan te bieden om kanker intern bespreekbaar te maken. Neemt uw organisatie volwaardig deel aan dit nieuwe initiatief, dan mag u het label Bewuste Werkvloer voeren. Zo kunt u laten zien dat u zich inzet voor een professionele omgang met kanker op het werk en een positief imago voor uw organisatie creëren.

Aandacht voor gezonde manier van leven

Door gezond gedrag bij werknemers te stimuleren, kunt u het risico op kanker verlagen. Denk aan het aanbieden van een cursus stoppen met roken. Zo’n cursus kunt u onbelast verstrekken als het onderdeel is van het arbobeleid in uw organisatie en plaatsvindt op de werkplek. Naast het verkleinen van dit risico, draagt een gezonde leefstijl ook bij een verlaging van het ziekteverzuim in het algemeen en een vergroting van de inzetbaarheid van werknemers binnen uw organisatie.