Onderzoek naar hartrisico in PMO opnemen

26 april 2013 | Door redactie

Hart- en vaatziekten spelen een belangrijke rol in de kosten voor het verzuim. Bij meer dan een derde van de beroepsbevolking is sprake van een verhoogd hartrisico. Door een onderzoek naar hartrisico’s op te nemen in het preventief medisch onderzoek (PMO) kunt u risico’s vroegtijdig signaleren en maatregelen treffen. Zo vermindert u verzuim wegens hartklachten en de kosten die daarmee samenhangen.

In de toekomst zal het aandeel van werknemers met een verhoogd hartrisico waarschijnlijk groeien als gevolg van bijvoorbeeld overgewicht en diabetes. U doet er daarom verstandig aan om aandacht te schenken aan hartrisico’s in uw arbo- of verzuimbeleid. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van een onderzoek naar hartrisico’s in het PMO. Zo kunt u eventuele problemen eerder signaleren en de werknemer stimuleren om aan zijn gezondheid te werken. U kunt verschillende maatregelen treffen om een gezonde levensstijl te stimuleren. Denk aan het serveren van gezondere broodjes tijdens de lunch. Ook het aanbieden van een regeling voor bedrijfsfitness of het fietsplan kunnen hierbij helpen. Zo brengt u werknemers in beweging en dat is goed voor hun gezondheid.

Verplicht een PMO aanbieden

Werkgevers zijn verplicht om elke vier jaar een PMO aan te bieden aan hun werknemers. Zo’n PMO is gericht op de risico’s van het werk voor de gezondheid en de leefstijl van werknemers. In het PMO kunt u verschillende onderdelen opnemen zoals een bloeddrukmeting en een oogtest. Door ook hartrisico’s mee te nemen in het onderzoek kunt u voorkomen dat werknemers in de toekomst verzuimen als gevolg van bijvoorbeeld een hartinfarct of een te hoge bloeddruk. Werknemers kunnen ook mentale problemen krijgen na uitval door hartklachten. Na een hartinfarct krijgt 20% van de patiënten bijvoorbeeld last van een depressie. Door problemen op tijd in kaart te brengen en maatregelen te treffen, kunt u ziekte en uitval voorkomen.