Ontslag bij ziekte? Gratis deskundigenoordeel

20 augustus 2015 | Door redactie

Het aanvragen van een deskundigenoordeel van UWV is voortaan gratis bij ontslag vanwege veelvuldig ziekteverzuim of als een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie. Sinds 1 juli 2015 bent u verplicht om in die gevallen een deskundigenoordeel aan te vragen en dit mag niet tot extra kosten leiden.

Door de hervorming van het ontslagrecht moet u een ontslagaanvraag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid sinds 1 juli 2015 verplicht indienen bij UWV. Ontslag vanwege frequent ziekteverzuim of het niet nakomen van de re-integratieverplichtingen verloopt via de kantonrechter. Dient u zo’n ontslagaanvraag in bij de kantonrechter, dan bent u wel verplicht een deskundigenoordeel van UWV te overleggen. 

Deskundigenoordeel niet altijd gratis

Omdat de bovenstaande maatregel niet tot hogere kosten voor werkgevers mag leiden, is in een wijziging van de Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013 (pdf) opgenomen dat het deskundigenoordeel gratis is als u dit nodig heeft voor een ontslagaanvraag wegens ziekte bij de kantonrechter. Vraagt u een deskundigenoordeel om een andere reden aan, dan bent u het normale tarief van € 400 verschuldigd.