Opleidingskosten bij re-integratie tweede spoor

27 februari 2014 | Door redactie

Of u in het kader van re-integratie tweede spoor opdraait voor de studiekosten van een arbeidsongeschikte medewerker hangt onder meer af van de vraag of de opleiding bijdraagt aan werkhervatting. Als werkgever moet u in ieder geval zo veel mogelijk doen om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Dit kan dus ook betekenen dat u zijn studie- en reiskosten moet betalen, zo blijkt uit een recente rechtszaak.

Een medewerker die voor zijn eigen werk arbeidsongeschikt was, vond dat zijn werkgever in het kader van de zogenoemde re-integratie tweede spoor zijn opleidingskosten moest betalen. Omdat er geen mogelijkheden waren om de eigen functie aan te passen en er bij de werkgever ook geen andere re-integratiemogelijkheden waren, moest voor de medewerker werk bij een andere werkgever (re-integratie tweede spoor) worden gezocht.

Studiekosten volledig of deels betalen

De medewerker stelde voor om een opleiding te volgen, waarop de werkgever een concept van de studieovereenkomst opstuurde. De medewerker was het echter oneens met de afbouwregeling voor het salaris die in die overeenkomst stond. Daarom ondertekende hij de overeenkomst niet. Hij voltooide de opleiding en ging in een andere functie bij een andere werkgever aan de slag. Omdat zijn werkgever maar een derde van de studiekosten wilde betalen, stapte de medewerker naar de rechter.

Re-integratieplicht betekent faciliteren van werkhervatting

De medewerker vond dat de wettelijke re-integratieplicht van de werkgever (die stelt dat de werkgever de werknemer moet faciliteren bij werkhervatting) inhield dat de werkgever het volledige bedrag aan studiekosten moest betalen. Hetzelfde gold voor de reiskosten die de werknemer in het kader van de opleiding had gemaakt.
De kantonrechter oordeelde dat een werkgever niet verplicht is om de studiekosten te betalen als niet duidelijk is of de opleiding werkelijk tot werkhervatting leidt. In dit geval was er echter geen sprake van ‘zomaar’ een opleiding, maar van een opleiding die concreet tot een baan leidde. De werkgever moest daarom ruim € 6.000 (het volledige bedrag) aan opleidingskosten en ruim € 1.200 aan reiskosten betalen.
Rechtbank Noord-Nederland, 12 november 2013, ECLI (verkort): 6779

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over uw rechten en plichten bij re-integratie tweede spoor, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!