OR helpt bij vermindering ziekteverzuim

16 februari 2012 | Door redactie

Bijna elke werknemer heeft wel eens te kampen met ziekte. Uit onderzoek onder één miljoen werknemers bleek dat het gemiddelde ziekteverzuim over het jaar 2011 uitkwam op 4,5%. Dit is een stijging ten opzichte van het jaar daarvoor, toen lag het gemiddelde verzuim namelijk op 4,3%. Ook het psychisch verzuim is gestegen van 17% in 2010 naar 20% in 2011.

Deze bevindingen komen uit een onderzoek van arbodienst 365/ArboNed. Heeft uw organisatie ook te maken met een toename in psychisch verzuim, dan is het belangrijk om daar snel mee aan de slag te gaan. Met name de eerste twee maanden na ziekmelding blijken bepalend om het werk weer op te pakken voor mensen met psychische klachten.

Voorkomen van (psychisch) verzuim

Verder is het natuurlijk van belang om het verzuim zo veel mogelijk te voorkomen. Versterk bijvoorbeeld de sociale steun, autonomie en ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemers in uw organisatie. Het optimisme en de motivatie die daar uit voortvloeien, houdt de werknemers gezond. Vergeet niet dat uw OR instemmingsrecht heeft als de bestuurder een regeling wil treffen op het gebied van het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid. Uw OR kan natuurlijk ook eigen ideeën voorleggen aan de bestuurder om het ziekteverzuim te verminderen.