Overspannenheid nog steeds groot probleem

28 oktober 2013 | Door redactie

Het aantal gemelde beroepsziekten, zoals een burnout en RSI-klachten, is in 2012 gedaald naar 6.451. In 2011 was dit nog 6.989. Het ging vooral om psychische aandoeningen en klachten aan de houding en het bewegingsapparaat.

Onlangs publiceerde het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid/ Nederlands Centrum voor Beroepsziekten AMC het rapport ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2013’ (pdf). Hieruit blijkt onder meer dat arbodiensten en bedrijfsartsen vorig jaar 6.451 gevallen van beroepsziekten hebben gemeld. Het waren vooral werknemers van 45 jaar of ouder (62%) die last hadden van een beroepsziekte.

Verzuim duurde bij 50% van de gevallen langer dan drie maanden

De meeste mensen met een beroepsziekte hadden last van psychische aandoeningen (1.197 meldingen), zoals overspannenheid en burnout, of aandoeningen aan de houding en het bewegingsapparaat (2.068 meldingen), zoals RSI in de schouder of bovenarm en lage rugpijn. Deze laatste aandoeningen komen vooral voor in de bouwsector, terwijl overspannenheid en burnout het meest in het onderwijs voorkomen.
Bij de helft van de meldingen duurde het verzuim langer dan drie maanden. Dit betekent een flinke kostenpost voor werkgevers. Bij 5% van de werknemers was zelfs sprake van blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid als gevolg van een beroepsziekte.

Herken de signalen, zoals concentratieverlies en gespannenheid

Overspannenheid en burnout worden vooral veroorzaakt door problemen met de werkinhoud. Dit komt doordat de werknemer te veel stress ervaart en de controle over zijn taken verliest. Hierdoor raken ze gespannen, emotioneel labiel, lijden ze aan concentratieverlies en slapen ze slecht. Ook relationele problemen op het werk en gebrek aan sociale steun spelen een rol in het veroorzaken van overspannendheid. Als arboprofessional kunt u voorkomen dat werknemers uitvallen door op tijd de signalen te herkennen en in te grijpen.