Pak dwarsliggende zieke werknemer aan

23 oktober 2013 | Door redactie

Tijdens ziekte van een werknemer moet u zich als werkgever inspannen om hem succesvol te re-integreren. Naast alle verplichtingen die voor u gelden, moet ook de werknemer zich inspannen voor de re-integratie. Doet hij dat niet, dan kunt u verschillende maatregelen nemen. In het uiterste geval kunt u de werknemer zelfs ontslaan.

Dat een zieke werknemer meewerkt aan zijn re-integratie is voor uw organisatie van groot belang. Niet alleen omdat een werknemer dan sneller terugkeert naar de werkvloer, maar ook omdat UWV een loonsanctie kan opleggen als er te weinig aan de re-integratie is gedaan. Weigert een zieke werknemer om mee te werken, dan kunt u verschillende sancties toepassen.

Leg de sancties vast in het ziekteverzuimprotocol

Het is aan te raden om bij een eerste overtreding een schriftelijke waarschuwing te geven. Daarin kunt u aangeven wat het voor gevolgen heeft als een werknemer weer de mist in gaat. Door de sancties in het ziekteverzuimprotocol op te nemen, zorgt u ervoor dat deze bekend zijn bij uw werknemers. U kunt bij een volgende overtreding de onderstaande maatregelen nemen:

  • loonopschorting. Als de werknemer zich niet houdt aan controlevoorschriften – zoals het langsgaan bij de bedrijfsarts – kunt u het loon opschorten. U houdt het loon dan in tot het moment dat de werknemer de afspraken nakomt. Op dat moment betaalt u het loon met terugwerkende kracht uit.
  • loondoorbetaling stoppen. U kunt het loon stoppen of verlagen als een werknemer niet meewerkt aan het opstellen, evalueren of bijstellen van het plan van aanpak. Ook als hij weigert om passend werk te doen of zich niet houdt aan voorschriften voor de uitvoering van passende arbeid, kunt u het loon verlagen of stoppen.
  • ontslag. Als zich een situatie voordoet zoals omschreven bij het vorige punt, vervalt het opzegverbod tijdens ziekte. De zieke werknemer is dan niet meer beschermd tegen opzegging van zijn arbeidsovereenkomst. U kunt dan – als er geen andere mogelijkheden meer zijn – een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. In de brochure ‘Ontslag om persoonlijke redenen (pdf)’ leest u hoe u deze ontslagaanvraag moet onderbouwen.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over het aanpakken van een zieke werknemer, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!